Wczytuję dane...

Program czyste powietrze to nowa szansa na dotację na termomodernizację dla gospodarstw domowych

Program Czyste Powietrze to nowa szansa na dofinansowanie termomodernizacji gospodarstw domowych

Inicjatywa Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program przewiduje trzy formy dofinansowania realizowanych projektów termomodernizacyjnych: dotacje, pożyczki oraz ulgi termomodernizacyjne.

Plan Czyste Powietrze 2023 przewiduje duże zmiany. Dotacje na termomodernizację domów przekroczą 100 tys. zł. zł. Co ważne, po raz pierwszy od rozpoczęcia Inicjatywy Czyste Powietrze ustabilizuje się koszt termomodernizacji. Nabór wniosków do nowej wersji Planu Czyste Powietrze rozpocznie się na początku 2023 roku.

Tak, Plan Czyste Powietrze uwzględnia również możliwość pozyskania dofinansowania w ramach termomodernizacji budynków. Prace te zakładają również zastosowanie materiałów izolacyjnych takich jak pianka poliuretanowa. Proces ten ma na celu ograniczenie strat ciepła podczas ogrzewania budynku, co jednocześnie zmniejsza rachunki za ogrzewanie, a jednocześnie - odprowadza efekt cieplny do atmosfery.

Program Czyste Powietrze zapewnia dotacje dla gospodarstw domowych na modernizację ich domów w energooszczędne technologie

Dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze może pozwolić na obniżenie kosztów wymiany ogrzewania i dociepleń w budynkach jednorodzinnych. Efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, ochrona środowiska, a przede wszystkim poprawa stanu domowego budżetu można osiągnąć po kompleksowej termomodernizacji.

W ramach Programu Czyste Powietrze można uzyskać dotacje na wymianę urządzeń grzewczych, montaż OZE, ciepłownictwo miejskie. Dofinansowanie obejmuje również termomodernizację budynków czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych. W tym celu możesz skorzystać z KONFIGURATORA bram lub drzwi, który pozwoli Tobie w zaciszu domowych przygotować projekt nowych drzwi czy bramy garażowej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 000 zł, przy czym środki te są przyznawane indywidualnie w zależności od dochodów każdego członka rodziny w danym gospodarstwie domowym.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program rządowy dla osób fizycznych mający na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z domów jednorodzinnych.

Program „Czyste powietrze” zapewnia dotacje dla gospodarstw domowych na modernizację ich domów za pomocą energooszczędnych technologii, takich jak izolacja i ochrona przed wpływami atmosferycznymi

Program Czyste Powietrze dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych z odrębnymi księgami wieczystymi lub budynków mieszkalnych w odrębnych budynkach jednorodzinnych. Aby znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, państwo dofinansowuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe standardy. Program przewiduje również wsparcie finansowe na termomodernizację budynków: ich docieplenie oraz wymianę okien, drzwi wejściowych i bram garażowych.

Jak widać program Czyste Powietrze ma na celu termomodernizację domu dla osób, które nie dysponują dużymi środkami finansowymi. A więc pieniądze z Funduszu Termomodernizacji — w większym stopniu — trafią bezpośrednio do tej grupy odbiorców. W ich domu mogą znajdować się przestarzałe urządzenia grzewcze, takie jak tzw. Kopciuszek, który należy jak najszybciej usunąć.

Wspomniany projekt pilotażowy zakłada wsparcie mieszkańców budynków wielorodzinnych w zakresie wymiany źródła ciepła oraz modernizacji ciepłowniczej. Program będzie więc obejmował dofinansowanie m.in. modernizacji domów poprzez wymianę okien i drzwi, montaż instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, demontaż pojedynczych nieefektywnych instalacji grzewczych, montaż pomp ciepła, kotłów gazowych czy ogrzewanie elektryczne.